Project A27/A12 Ring Utrecht

(omgevings) communicatie, coördinatie communicatie voor 2 participatiemomenten voor omwonenden, opstellen participatie- en communicatieplan.Organiseren stakeholderstevredenheidsonderzoek. Schrijven teksten en (laten) opstellen voor online en offline communicatiemiddelen.

Lees meer op rijkswaterstaat.nl