Innovatie agenda Rijkswaterstaat

zorgdragen voor interne verbinding met projecten, en externe bekendheid bij bedrijven met de thema’s van de agenda.Organiseren bijeenkomsten voor professionals.