portfolio

rianne koops werkte ondermeer voor: Rijkswaterstaat, SenterNovem, Digitenne, PepsiCo, AirMiles, Beiersdorf, NS, Unilever, Varta en Veiligheidsregio Utrecht.

Enkele opdrachten uitgelicht:

Project A27/A12 Ring Utrecht - (omgevings) communicatie, co√∂rdinatie communicatie voor 2 participatiemomenten voor omwonenden, opstellen… - Lees meer
Innovatie agenda Rijkswaterstaat - zorgdragen voor interne verbinding met projecten, en externe bekendheid bij… - Lees meer
Corporate innovatieprogramma - opstellen communicatiestrategie, regie voeren op uitvoering. Sparringpartner voor in- en… - Lees meer
SenterNovem (nu RVO) - communicatieadvies, (laten) uitwerken communicatiemiddelen, tekstredactie voor verschillende subsidieregelingen voor zakelijke… - Lees meer